Ornitoekspert- monitoring ptaków, ekspertyzy ornitologiczne

Wykonujemy kompleksowe monitoringi, inwentaryzacje oraz  ekspertyzy ornitologiczne na terenach planowanych inwestycji jak:

  • farmy wiatrowe,
  • inwestycje drogowe,
  • linie kolejowe,
  • linie energetyczne,
  • remonty i modernizacje budynków,
  • inne inwentaryzacje przyrodnicze,
  • wpływ inwestycji na obszary Natura 2000.

Atuty predysponujące nas do rzetelnego przeprowadzania monitoringów i inwentaryzacji ornitologicznych:

Posiadamy wiedzę – z wykształcenia jesteśmy ornitologami, absolwentami Zakładu Ekologii Ptaków Uniwersytetu Wrocławskiego.

Posiadamy doświadczenie terenowe – od 25 lat prowadzimy obserwacje ptaków.

Od 5 lat specjalizujemy się w wykonywaniu monitoringów ornitologicznych na terenach planowanych farm wiatrowych.

Badania planujemy i wykonujemy w oparciu o Wytyczne PSEW. Szczegółowe rozwiązania w zakresie schematów zbierania danych oraz ich analizy wypracowaliśmy uwzględniając standardy naukowych badań ornitologicznych.

Posiadamy bardzo dużą własną porównawczą bazę danych, co pozwala nam obiektywnie wnioskować na temat walorów ornitologicznych danego terenu.

Wykorzystujemy nowoczesne środki techniczne (np. mapowanie stanowisk ptaków za pomocą odbiorników GPS, programy GIS).

Jesteśmy autorami i współautorami ponad 20 raportów ornitologicznych dotyczących różnych inwestycji.

Jesteśmy w stanie przedstawić inwestorowi zalecenia i wstępne analizy już po pierwszym etapie monitoringu, co umożliwia skorygowanie projektu inwestycji tak aby uniknąć zawczasu sytuacji konfliktowych.

Podejmujemy się wykonywania prac na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem części południowo zachodniej.